Public Service Department    
 
New Feedback   New Feedback Feedback Enquiry   Feedback Enquiry Complainant Login   Complainant Login
  Sign Up
Home| FAQ| Site Map| Officer Login   I prefer to use English | B.Malaysia    
About Us

SELAMAT DATANG KE SISTEM PENGURUSAN ADUAN AWAM (SISPAA) JPA!

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) mengalu-alukan sebarang maklum balas, cadangan dan pertanyaan mengenai peranan, fungsi dan perkhidmatan JPA seperti yang berikut:

 • Dasar Persaraan
 • Program Penajaan / Pinjaman Pelajaran
 • Dasar Perkhidmatan, Kenaikan Pangkat, Penempatan / Pertukaran Pegawai Gunasama, peperiksaan Dalam Perkhidmatan dan Tatatertib
 • Gaji, Elaun, Kemudahan Cuti, Perubatan dan lain-lain
 • Pembangunan Organisasi, Perjawatan dan Skim Perkhidmatan
 • HRMIS dan sistem online laman web
 • Perkhidmatan kaunseling dan psikologi
 • Khidmat rundingcara pelaksanaan Transformasi Sektor Awam
 • Penyelidikan dan Dasar Strategik Sumber Manusia Dalam Sektor Awam
 • Urusan Perolehan dan Pembekalan Perkhidmatan (Tender dan Sebut harga)
 • Perkhidmatan kursus / latihan INTAN
Sebarang maklum balas berhubung urusan operasi pencen seperti bayaran pencen, perlantikan wakil diri, perubatan pesara, bantuan mengurus jenazah dan lain-lain operasi pencen boleh dikemukakan kepada Kumpulan Wang Persaraan (KWAP) melalui pautan https://feedbacks.kwap.my/
Disclaimer | Privacy & Policy
Copyright 2008 Biro Pengaduan Awam
Recommended 1024 x 768. Internet Explorer 9 and above, Mozilla Firefox, Google Chrome.
Download Adobe Reader